Przejdź do treści

Nasze wartości

  • Zaufanie
  • Odpowiedzialność
  • Innowacyjność

Zaufanie - to podstawa wszelkiego działania. Zaufanie do siebie samego, we własne siły i możliwości. Zaufanie do innych, by otworzyć się na harmonijne relacje i współdziałać.

Wierzymy, że zaufanie jest kluczowe dla długotrwałych, pozytywnych interakcji, które są niezbędne do realizacji naszej misji. Kładziemy nacisk na budowanie zaufania ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym darczyńcami, partnerami, wolontariuszami i beneficjentami. Jesteśmy transparentni, działamy zgodne z naszymi wartościami i celami, dbamy o to, aby nasze decyzje były merytorycznie uzasadnione i zgodne z interesem naszych partnerów i beneficjentów.

Odpowiedzialnośćto  zdolność i gotowość do odpowiadania za swoje działania, zachowania i decyzje, wobec siebie, innych ludzi, jak i środowiska. To także zdolność i gotowość do skutecznego reagowania na zmieniające się okoliczności, wyzwania i sytuacje

Jesteśmy świadomi, że jako Fundacja jesteśmy odpowiedzialni wobec naszych beneficjentów, partnerów, wolontariuszy i darczyńców. Dlatego działamy z poszanowaniem potrzeb i celów tych, których wspieramy w zmianie. Dbamy o to, aby środki, które otrzymujemy, były wykorzystane w sposób efektywny i zgodny z założeniami naszej misji.

Innowacyjność - to połączenie ciekawości, zdolności do kreatywnego myślenia, patrzenia na rzeczy w inny sposób, tworzenia nowatorskich rozwiązań i wprowadzania zmian, które usprawniają i umożliwiają rozwój i wzrost.

Jesteśmy otwarci na nowości, staramy się wprowadzać nowe rozwiązania, pomysły i technologie, które pozwolą nam osiągnąć nasze cele w efektywny sposób. Wspieramy rozwój innowacyjnych projektów i inicjatyw, a także angażujemy się w działania, które mają na celu popularyzację wiedzy i umiejętności z zakresu innowacyjności.