Przejdź do treści
0.5%
50 zł Raised of 10 000,00 zł Goal
22 Days left

Przyszłość edukacji. Edukacja przyszłości.

Żyjemy w świecie nieustannych przemian, zanikają stare zawody, a w ich miejsce pojawiają się nowe. Nie jest problemem dostęp do informacji, ale umiejętność ich oceny i praktycznego wykorzystania. Szybki postęp wymaga nadążania za zmianami i uczenia się na każdym etapie życia. 

Projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i metod w procesie kształcenia, a także najnowszej wiedzy z zakresu neurodydaktyki dla stworzenia atrakcyjnej i skutecznej formy edukacji, dostosowanej do wymagań współczesnego świata oraz rozwijającej umiejętności kluczowe dla przyszłych zawodów. Pomagamy wyznaczyć nowe standardy systemu edukacji.

W świecie tych ciągłych zmian przyszedł  czas na przedefiniowanie roli nauczyciela i ucznia w procesie edukacyjnym. Dostęp do nowoczesnych technologii daje możliwości wykorzystania innowacyjnych narzędzi. Ale zmienić się musi nie tylko to jak się uczymy, ale przede wszystkim, czego się uczymy. Kluczowe jest rozwijanie kompetencji społecznych i umiejętności krytycznego myślenia.

Zależy nam, aby każdy uczeń miał szansę na rozwój i sukces. Twoje wsparcie pozwoli nam na promowanie alternatywnych programów nauczania, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Pamiętamy, że każdy uczeń jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego, pragniemy tworzyć bardziej elastyczne i dostosowanych do potrzeb możliwości edukacyjne. Pokazujemy możliwości, z których mogą korzystać rodzice, by wspierać edukację i rozwój swoich dzieci.

Szerzymy wiedzę na temat:

  1. nowoczesnych technik i metod nauczania, nowych narzędzi dydaktycznych,
  2. alternatywnych do tradycyjnej szkoły możliwościach edukacyjnych,
  3. metodach pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.

Pomóż nam tworzyć edukację dla przyszłości. Wesprzyj nas finansowo.